, Urząd pracy w Sulechowie 

Urząd pracy w Sulechowie

Władysławowo - strona o Władysławowie, również o wczasach we ...

Temat: Bezrobocie: jest, czy go nie ma?
Z pomocą bezrobotnym Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, z filią w Sulechowie, najważniejszym zadaniem na 2008 r. jest aktywizacja długotrwale bezrobotnych. Bezrobocie w Sulechowie, podobnie jak w całym kraju, w ostatnich latach systematycznie spada. Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze z filią w Sulechowie obsługuje pięć gmin i miast: Sulechów, Kargowę, Babimost, Bojadłę oraz Trzebiechów. Pod koniec grudnia bez pracy w tym rejonie pozostawało 1558 osób. Formy pomocy - Według nowych przepisów powiększono grupę osób, którym Urząd Pracy może pomóc, dofinansowując pracodawcy stworzenie nowego miejsca pracy - mówi Irena Mądrecka, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy. W szczególnej sytuacji na rynku pracy nie będą już tylko: bezrobotni do 25 roku życia, a w przypadku absolwentów wyższych uczelni do 27, bezrobotni długotrwale, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawni oraz osoby bez kwalifikacji zawodowych. Na specjalne traktowanie mogą liczyć także kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli pracy oraz bezrobotni samotnie wychowujący dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Podopiecznym Urzędu Pracy należą się: prace interwencyjne, roboty publiczne, staże oraz przygotowanie zawodowe. Wykorzystać swoją szansę - W styczniu zawarliśmy umowy w ramach organizacji robót publicznych. Skierowaliśmy bezrobotnych do: Urzędów Gmin i Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie i Trzebiechowie. Z tej formy aktywizacji zawodowej skorzystało 27 osób - mówi I. Mądrecka. Sulechowski Urząd Pracy od początku roku wysłał 40 osób na staże. Osoby korzystające z tej formy wsparcia mają gwarancję zatrudnienia na 6 miesięcy. Wielu bezrobotnych z gminy Sulechów dojeżdża do pracy do Babimostu, w którym w ostatnich latach swoje zakłady uruchomiło kilka dużych firm. Powiatowy Urząd Pracy w Sulechowie nie ma niestety żadnych ofert pracy dla osób z wyższym wykształceniem. Praca jest...
Źródło: forumbabimost.az.pl/viewtopic.php?t=269